You are hereQuè és l'AMPA

Què és l'AMPA


By ampa - Posted on 16 Octubre 2010

L’AMPA, tal com ho indiquen les seves sigles, es una Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Aquesta associació es una entitat social sense ànim lucratiu, no confessional, progressista e independent que agrupa a pares, mares o tutors i tutores legals dels alumnes matriculats a la nostra escola.

L’entitat conta amb una Junta Directiva, escollida pels socis en assemblea general, que és la interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies, transmetent les opinions i reflexions de les mares i pares sobre temes educatius i de funcionament quotidià de l’Escola.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades pels estatuts, la Llei Orgànica 8 /1985, de 3 de juliol, del dret a la educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions i per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.    

 

                                                                                                           

 

GESTIÓ AMPA

Informació referent a la gestió general Ampes i documentació específica de temes de interés famílies complementaria. (info rebuda de Fapac i d'altres organismes oficials)